APPENDIX

Block A – Casting of second floor slab completed.

Block B – Forming of third floor slab completed

WORK SUMMARY

BLOCK A

  • Casting of second floor slab completed.
  • Removal of formwork completed

BLOCK B

  • Forming of third floor slab completed
  • Block work on ground floor and first floor ongoing.

                                                                             THANK YOU.